VELKOMMEN TIL

Stenseng Gård

Bli kjent med oss!


Nå er du så heldig at du får oppleve våre hjemmesider! Bla deg rundt på siden for å lese om hvem vi er, gårdsdrifta vår, familiens historie, hva vi kan tilby deg av tjenester

- og hvordan du kommer i kontakt med oss!

Ja til lykkelige griser!


Først tegnet Vegard en ja-gris,

en riktig blid og glad gris.

Den smiler sånn at milevis

har ingen sett slik smilegris.


Så tegnet Vegard en nei-gris,

en riktig sur og lei gris,

men også den er heldigvis

blitt nokså lik en heldig gris.


For Vegard, han er så morsom selv

at grisen smiler likevel!


(med utg.punkt i dikt av André Bjerke)